Tích Lũy Nạp Thẻ & Phúc Lợi Nạp Thẻ Huyết Kiếm


Ưu Đãi Nạp Thẻ & Tích Lũy Nạp Thẻ Huyết Kiếm


Kính thưa quý bằng hữu, BQT xin gửi đến quý bằng hữu ưu đãi tích luỹ nạp thẻ như sau.

Quý bằng hữu vui lòng sử dụng chức năng nhận quà ưu đãi nạp thẻ qua Túi Tân Thủ

Tỉ lệ NẠP : 10k VNĐ = 1 VẠN ĐỒNG

Tích luỹ mốc nạp và ưu đãi

Mức tích luỹ Phần thưởng
50 vạn Đồng

+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương Lv 2
+  Hiệu quả Phục hồi Sinh / Nội lực (30 Ngày)

100 vạn Đồng

+ 150 Tiền du long
+ 300 Ngũ Hành Hồn Thạch
+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (3)

300 vạn Đồng

+ 1 Túi 24 ô
+ 300 Tiền du long
+ 600 Ngũ Hành Hồn Thạch

500 vạn Đồng

+ 750 Tiền Du Long
+ 1000 Ngũ Hành Hồn Thạch
+ 1 Túi 24 ô
+ Danh Hiệu: Hào Phóng

1.000 vạn Đồng

+ 1 Lệnh bài Mở Rộng Rương (4)
+ 1500 Tiền Du Long
+ 2000 Ngũ Hành Hồn Thạch
+ 3 Bạn đồng hành 4 kỹ năng
+ 1 Huyền Tinh cấp 8
+ Danh Hiệu: Phú Hào

2.000 vạn Đồng

+ 1 Thú cưỡi Xích Thố (Cấp 60)
• Tăng 60 điểm Tài Phú.
• Tốc độ di chuyển +95%.
+ 2250 Tiền Du Long
+ 3000 Ngũ Hành Hồn Thạch
+ 2 Huyền Tinh cấp 8
+ Danh Hiệu: Phú Quý

5.000 vạn Đồng

+ 1 Mặt nạ Tài Phú Ngát Trời
• Tăng 1.000 điểm Tài Phú.
• Kinh nghiệm đánh quái +10%.
+ 3000 Tiền Du Long
+ 4000 Ngũ hành hồn thạch
+ 1 lần chuyển cường hóa
+ 1 Huyền Tinh cấp 9
+ Danh Hiệu: Phú Thương

10.000 vạn Đồng

+ Mua Mật Tịch (Trung) tại NPC Tiền Trang giá 0 NHHT - Giá gốc 150 NHHT 1 Cuốn
+ 3750 Tiền du long
+ 5000 Ngũ hành hồn thạch
+ 1 lần chuyển cường hóa 
+ 2 Huyền Tinh cấp 9
+ Danh hiệu: Vương Giả

15.000 vạn Đồng + Sử dụng chức năng 1 click luyện Max Mật Tịch Sơ / Trung / Cao 
+ 4500 Tiền du long
+ 6000 Ngũ hành hồn thạch
+ 1 lần chuyển cường hóa
+ 1 Huyền Tinh cấp 10
30.000 vạn Đồng

+ 1 Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Phiên Vũ
• Tài phú +4320 điểm
• Kháng tất cả +90
• Tốc độ di chuyển +100%
+ 2 lần chuyển cường hóa
+ Đặc quyền mua phi phong với giá 0 Ngũ hành hồn thạch
+ 6000 Tiền du long
+ 7000 Ngũ hành hồn thạch
+ 2 Huyền tinh cấp 10
+ Danh hiệu: Thiên Nhân

40.000 vạn Đồng

+ Đặc quyền mua Mật Tịch Cao Cấp (Cấp 100) tại NPC Long Ngũ Thái Gia với giá 0 Tiền du long
+ Mã bài phiên vũ được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
+ 2 lần chuyển cường hóa
+ 7500 tiền du long 
+ 8000 Ngũ hành hồn thạch
+ 01 Huyền Tinh cấp 11

60.000 vạn Đồng

+ Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Lăng Thiên
• Tài phú +4320 điểm
• Kháng tất cả +100 điểm
• Tốc độ di chuyển +100%
+ 2 lần chuyển cường hóa
+ 9000 tiền du long 
+ 10000 Ngũ hành hồn thạch
+ 3 Bạn đồng hành 5 skill
+ 02 Huyền Tinh cấp 11
+ Danh Hiệu : Phong Thần

80.000 vạn Đồng

+ Mã bài Lăng Thiên được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
+ Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Trục Nhật (KTC +120)
• Tài phú +4320 điểm
• Kháng tất cả +120 điểm
• Tốc độ di chuyển +100%
+ 3 lần chuyển cường hóa 
+ 10 Hòa Thị Bích 
+ 05 Mật tịch đồng hành
+ 10500 tiền du long 
+ 15000 Ngũ hành hồn thạch
+ 1 Huyền Tinh cấp 12

100.000 vạn Đồng

+ Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Ức Vân
• Tài phú +8640 điểm
• Kháng tất cả +150 điểm
• Tốc độ di chuyển +100%
+ Mã bài Trục Nhật  được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
+ 3 Bạn đồng hành 6 skill
+ 5 lần chuyển cường hóa
+ 20 Hòa Thị Bích
+ 10 Mật Tịch đồng hành 
+ 15000 tiền du long
+ 20000 Ngũ hành hồn thạch
+ 02 Huyền Tinh cấp 12
+ Danh Hiệu : Thiên Tử

120.000 vạn Đồng

+ Thú cưỡi Tuyệt Đỉnh Tuyết Vũ
• Tài phú +12960 điểm
• Kháng tất cả +180 điểm
• Tốc độ di chuyển +100%
• Kinh nghiệm đánh quái +100%
+ Mã bài Ức Vân  được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
+ 10 lần chuyển cường hóa
+ 50 Hòa Thị Bích
+ 20 Mật tịch đồng hành
+ 22500 Tiền Du long
+ 40000 Ngũ hành hồn thạch
+ 03 Huyền Tinh cấp 12

150.000 vạn đồng

+ Mã bài Tuyết Vũ  được mở khóa tại NPC Dã Luyện Đại Sư để giao dịch
+ 20 lần chuyển cường hóa
+ 100 Hòa Thị Bích
+ 30000Tiền Du long
+ 50000 Ngũ Hành Hồn Thạch
+ 4 Huyền Tinh cấp 12

180.000 vạn đồng

+ Đặc quyền Phụ tu các môn phái không mất lệnh bài phụ tu 
+ 30 lần chuyển cường hóa 
+ 200 Hòa Thị Bích
+ 45000 Tiền Du Long
+ 100000 Ngũ hành hồn thạch

200.000 vạn đồng

+ 300 Hòa Thị Bích
+ Chuyển cường hóa tự do
+ 90000 Tiền Du Long
+ 200000 Ngũ hành hồn thạch
+ Danh Hiệu : Thiên Tôn

Tích luỹ mốc nạp nhận ngoại trang

Hình ảnh Ghi chú

Bộ Long Minh (Nam) - Long Dĩnh (Nữ)

Tích luỹ nạp 100 Vạn Đồng

Bộ Thanh Sương (Nam) - Hoa Tinh (Nữ)

Tích luỹ nạp 200 Vạn Đồng

Bộ Ngự Vân (Nam) - Phượng Hi (Nữ)

Tích luỹ nạp 300 Vạn Đồng

Bộ Lam Hải (Nam) - Lam Điệp (Nữ)

Tích luỹ nạp 400 Vạn Đồng

Bộ Quân Lâm (Nam) - Phượng Vũ (Nữ)

Tích luỹ nạp 500 Vạn Đồng

Bộ Kim Long Nghịch Thế

Tích luỹ nạp 1.000 Vạn Đồng

Bộ Bích Long Nghịch Thế

Tích luỹ nạp 1.500 Vạn Đồng

Bộ Long Hồn - Phụng Linh

Tích luỹ nạp 2.000 Vạn Đồng

Bộ Dục Cánh

Tích luỹ nạp 3.000 Vạn Đồng

Bộ Lưu Ly

Tích luỹ nạp 5.000 Vạn Đồng

Bộ Bạch Ngọc Bích Hà

Tích luỹ nạp 7.000 Vạn Đồng

Bộ Nhã Thanh Hồ Điệp

Tích luỹ nạp 9.000 Vạn Đồng

Bộ Liệt Thạch Thiết

Tích luỹ nạp 12.000 Vạn Đồng

Bộ Thần Long - Kim Phụng

Tích luỹ nạp 15.000 Vạn Đồng

BQT Kính bút


Developed by HuyetKiem COPYRIGHT © 2021 HUYETKIEM.US LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. Legal Notices Contact Us ® Website HuyetKiem | Admin : admin@huyetkiem.us