Thông tin máy chủ mới : Tàng Long


Thông tin máy chủ mới : Tàng Long


Kính chào quý bằng hữu, BQT Kiếm Thế Thần Kiếm xin gửi tới quý bằng hữu thông tin server Tàng Long như sau:

* Chú ý : Dựa vào tình hình server và sự đóng góp ý kiến của quý bằng hữu mà server có thể thay đổi để phù hợp tiêu chí cân bằng mà chúng tôi đã đề ra.

Thời gian Open máy chủ:

Phiên bản Thời gian Ghi chú
Open Test 22-1-2022 Có reset nhân vật
Open Chính Thức 23-1-2022 Không reset nhân vật

  • Phiên bản sử dụng Kiếm Thế VNG 2009 / 12 Môn Phái / Tỉ lệ EXP x1000
  • Giới hạn cấp tại máy chủ sẽ mở theo giai đoạn 109–119–129, mở tối đa đến Cấp 150
  • Bách Bảo Rương (Quay Sò): Chuẩn 100% với Kiếm Thế 2009

Lộ trình Hoạt động:

Thời gian Hoạt động Ghi chú
23/1/2022 - 30/1/2022 Hạn chế cấp 109 Bắt đầu mở boss Tần Thuỷ Hoàng
30/1/2022 -  30/2/2022 Hạn chế cấp 119 Bắt Đầu mở Boss Hoả Kỳ Lân
1/2/2022 -  1/03/2022 Hạn chế cấp 129
2/3/2022 -  2/4/2022 Hạn chế cấp 139
23/2/2022 Bắt đầu mở hệ thống chân nguyên 
1/05/2022 -  Trở đi Không hạn chế cấp độ
Từ 23/2/2022 Trở đi Các tài khoản mới nhận hỗ trợ cấp 110
Từ 23/3/2022 Trở đi Các tài khoản mới nhận hỗ trợ cấp 120
Từ 23/4/2022 Trở đi Các tài khoản mới nhận hỗ trợ cấp 130

Thông tin nạp thẻ:

Tỉ lệ nạp thẻ Nạp thẻ cào Nạp ATM & MOMO
10k vnđ = 10 vạn đồng tỉ lệ 1:1 Khuyến mại 20%

Các sự kiện nhân dịp Open máy chủ:

Sự kiện Chi tiết
Sự kiện like & share & tag nhận giftcode Bấm để xem
Sự kiện TOP Tống Kim ( Open test ) nhận phần thưởng khi Open chính thức Bấm để xem
Sự kiện đua top level Bấm để xem

Tỉ lệ cường hoá đồ :

Cường hoá 14->15  min 30%
Cường hoá 15->15  min 100%

Hỗ trợ tân thủ

Vật phẩm Số lượng
Thăng Cấp 100
Bộ Trang Bị Cấp 10 (Loại 4% - Cường hóa +12) 1
Túi mở rộng rương 15 ô 3
Bạc Khóa 50 vạn
Đồng Khóa 15 vạn
Ngựa mã bài cấp 90 1

Giới hạn IP & Kiểm soát tài khoản

• Mỗi IP chỉ có thể đăng nhập tối đa 06 account để đi luyện công
• Việc giới hạn IP để tránh tình trạng kéo xe trong chiến trường Tống Kim và  giật lag sever đảm bảo cho các game thủ chơi vui vẻ.
• Để công bằng cho người chơi hoạt động Boss Tần Thủy Hoàng và Hỏa Kỳ Lân phải là thành viên chính thức của Tộc và Bang hội mới được tham gia.

Giới hạn 3 Account Giới hạn 6 Account Giới hạn Bang Hội
Chiến trường tống kim​ Tiêu Dao Cốc Bạch Hổ Đường
BOSS Tần Thủy Hoàng Quân Doanh Công Thành Chiến
BOSS Hỏa Kỳ Lân Bao Vạn Đồng Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Hải Tặc BOSS Hoàng Kim 55
BOSS Hoàng Kim 75,95
BOSS Tần Thủy Hoàng
BOSS Hỏa Kỳ Lân

Hệ thống danh hiệu đặc sắc độc quyền Huyết Kiếm:

Danh hiệu & hiệu ứng Điều kiện nhận

TOP1 Tài phú

TOP 2 Tài phú

TOP3 Tài phú

TOP1 Cấp độ

TOP 2 Cấp độ

TOP 3 Cấp độ

TOP 1 Thi Đấu Loạn Phái

TOP 2 Thi Đấu Loạn Phái

Chủ Team TOP 1 Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Chủ Team TOP 2 Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Bang chủ bang TOP 1 Công Thành Chiến

Thành viên bang TOP 1 Công Thành Chiến

• Các danh hiệu nạp thẻ vui lòng xem ở bài viết này

Thông tin thời gian & phần thưởng BOSS thế giới 

Boss Vật phẩm
Võ Lâm Cao Thủ Cấp 55

- Thời gian : 02h05, 09h30, 15h30, 19h3022h30 Hàng Ngày.
- Ngẫu nhiên huyền tinh 6, 7, 8

- Thiệp Bạc
- Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
- Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành

Võ Lâm Cao Thủ Cấp 75

- Thời gian : 02h05, 09h32, 15h33, 19h3222h32 Hàng Ngày.
- Ngẫu nhiên huyền tinh 6, 7, 8

- Thiệp Bạc
- Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
- Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành

Võ Lâm Cao Thủ Cấp 95

- Thời gian : 15h35, 19h3522h35 Hàng Ngày.
- Ngẫu nhiên huyền tinh 6, 7, 8

- Thiệp Bạc
- Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành
- Sách Kinh Nghiệm Đồng Hành

BOSS TẦN THỦY HOÀNG

- Thời gian : 15h3522h35 Tầng lăng 5 ( Sẽ mở sau khi sever Open 7 ngày )
- Chỉ thành viên chính thức của Bang Hội mới được tham gia

• 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (1)

• 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (2)

• Rơi 2 Hòa Thị Ngọc

• 50 Kim Nguyên Bảo

• 05 Sách kinh nghiệm đồng hành

• 01 Bí kíp đồng hành đặc biệt

• 03 Thiệp Bạc

• 04 Huyền tinh 6

• 03 Huyền tinh 7

• 02 Huyền tinh 8

• 01 Huyền tinh 9

BOSS HỎA KỲ LÂN (Thứ 2)

- Thời gian : 20:00 Hàng ngày Tàn Tích Cung A Phòng. (Sẽ mở sau khi sever Open 7 ngày )
- Chỉ thành viên chính thức của Bang Hội mới được tham gia
- Người hạ gục nhận:

• 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (1)

• 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (2)

• Rơi 2 Hòa Thị Ngọc

• 50 Kim Nguyên Bảo

• 05 Sách kinh nghiệm đồng hành

• 01 Bí kíp đồng hành đặc biệt

• 03 Thiệp Bạc

• 04 Huyền tinh 6

• 03 Huyền tinh 7

• 02 Huyền tinh 8

• 01 Huyền tinh 9

Thông tin thời gian & phần thưởng các hoạt động

Hoạt động Thời gian và phần thưởng
Khiêu Chiến Du Long - Thời gian: cả ngày
- Mỗi ngày khiêu chiến tối đa 50 lần, Có thể cộng dồn mỗi ngày. Yêu cầu Cấp 50
- Phần thưởng Điểm Kinh Nghiệm, Huyền Tinh, Danh vọng...
Bí Cảnh - Thời gian: Cả ngày
- Mỗi ngày tu luyện 2 giờ Bí Cảnh, Yêu cầu Cấp 90
- Phần thưởng Điểm Kinh Nghiệm.
Bao Vạn Đồng - Hoàn thành LIÊN TIẾP đạt các mốc dưới đây sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:
10 nhiệm vụ: 1 Tàng Bảo Đồ, 3 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
20 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
30 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
40 nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
50 nhiệm vụ:1 Huyền Tinh 7, 2 vạn Đồng khóa, 10 vạn Bạc khóa, 2.000.000 EXP.
Bạch Hổ Đường - Thời gian: Cả ngày trừ trận 08h00, 19h00, 20h00, 21h00 cứ 30 phút 1 trận
- Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần
- Qua 1 tầng nhận:  5.000.000 Exp,1 Huyền tinh cấp 7, 2 vạn Đồng Khóa và 3 vạn Bạc khóa. ,  2000 Đồng thường
Tiêu Dao Cốc - Mỗi ngày tham gia tối đa 3 lần không cộng dồn tích lỹ 
Yêu cầu cấp 80
- Qua 1 ải nhận:  5.000.000 Điểm Kinh Nghiệm,1 Huyền Tinh Cấp 7, 3 vạn Bạc khóa và 2 vạn Đồng Khóa.
Mỗi tháng đều diễn ra hoạt động Thưởng Thu Thập Thẻ Tiêu Dao Cốc ,  2000 Đồng thường
Tống Kim

- Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày
•  Tích lũy từ 1.000 - 3.000 điểm :


nhận được 10tr EXP, 2v Đồng Khóa, 10v Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 7. Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (1) (2) mỗi loại số lượng 5 cái., ,  2000 Đồng thường


• Tích lũy từ 3.001 - 5.000 điểm :
nhận được 10tr EXP, 3v Đồng Khóa, 10v Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh 7. Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (1) (2) mỗi loại số lượng 5 cái.,  4000 Đồng thường
• Tích lũy từ 5.001 - 7.000 điểm :

10 Tiền Du Long
nhận được 10tr EXP, 5v Đồng Khóa, 15v Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh 8. Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (1) (2) mỗi loại số lượng 5 cái.,  6000 Đồng thường
• Tích lũy từ 7.001 - 10.000 điểm :

15 Tiền Du Long
nhận được 20tr EXP, 10v Đồng Khóa, 20v Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh 8,Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (1) (2) mỗi loại số lượng 5 cái.,  8000 Đồng thường
• Tích lũy từ 10.001 - 15.000 điểm trở lên :

20 Tiền Du Long
nhận được 20tr EXP, 15v Đồng Khóa, 25v Bạc Khóa, 1Huyền Tinh 9, Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành (1) (2) mỗi loại số lượng 5 cái. Danh Hiệu Nguyên Soái + Vòng Sáng 24 giờ, 10000  Đồng thường

Hải Tặc - Mỗi ngày hoàn thành 6 nhiệm vụ, mỗi tuần săn tối đa 36 con
Yêu cầu Cấp 50
- Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh
Hải tặc 90: 5 Danh Bổ Lệnh
300 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Sơ) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Sơ)
600 Danh Bổ Lệnh: đổi 1 Võ Lâm Mật Tịch (Trung) hoặc 1 Tẩy Tủy Kinh (Trung)
Thương Hội - Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.
Hoàn thành 20 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 7.
Hoàn thành 30 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh Cấp 7.
Hoàn thành 40 Nhiệm Vụ: 200 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8.
Quân Doanh – Phó bản Bách Man Sơn mỗi thành viên trong tổ đội nhận 2.000.000 EXP, 2 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7
– Phó bản Hậu Sơn Phục Ngưu mỗi thành trong tổ đội viên nhận 2.000.000 EXP, 2 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7
– Phó bản Hải Lăng Vương Mộ mỗi thành viên trong tổ đội nhận 2.000.000 EXP, 2 vạn Bạc Khóa, 2 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7
Thi Đấu Môn Phái - Loạn Phái

Thời gian: Từ 19h30 Thứ  5 Hàng Tuần
Mở rương TĐMP nhận ngẫu nhiên Bạc khóa, Huyền tinh, Lệnh bài Thi Đấu Môn Phái
Top 1 và Tân Nhân Vương: 1 Huyền Tinh Cấp 8, 30 vạn đồng thường và Danh hiệu Diệt Thế


Top 2: 3 Huyền Tinh Cấp 7, 20 vạn Đồng thường và Danh hiệu Ngạo Thiên


Top 3: 2 Huyền Tinh Cấp 7, 15 vạn Đồng thường
Top 4-5: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 10 vạn Đồng thường
Top 6-20: 1 Huyền Tinh Cấp 7, 5 vạn Đồng thường

Tranh Đoạt Lãnh Thổ

Tranh Đoạt Lãnh Thổ Thời gian: Thời gian báo danh 20h00-20h30 bắt đầu bước vào tranh đoạt 20h30 - 21h30 Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần.
MỞ KHI MÁY CHỦ OPEN ĐƯỢC 7 NGÀY
Yêu cầu:  Là người chơi đã có Bang Hội & là thành viên chính thức của Bang Hội

Hệ thống bảng xếp hạng điểm công trạng Tranh Đoạt Lãnh Thổ và nhận thưởng
TOP 1 : 1 Huyền Tinh 9 + 60 vạn đồng khóa + 100 vạn bạc không khoá + 25 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành ( không khóa ), Danh Hiệu Chiến Tôn


TOP 2 – 3 : 2 Huyền Tinh 8 + 50 vạn đồng khóa + 80 vạn bạc không khoá  + 20 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành ( không khóa ) + Danh Hiệu Chiến Thần


TOP 4 – 6 : 1 Huyền Tinh 8 + 40 vạn đồng khóa + 60 vạn bạc không khoá + 15 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành ( không khóa )
TOP 7 đến 10 : 1 Huyền Tinh 8 + 30 vạn đồng khóa + 40 vạn bạc không khoá + 10 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành ( không khóa )
TOP 11 trở lên : 2 Huyền Tinh 7 + 20v Đồng Khóa+ 10 vạn bạc không khoá + 5 Rương Mảnh Ghép Trang Bị Đồng Hành ( không khóa ) ( TOP 11 trở lên có thể nhận thưởng tại đó luôn )

Công Thành Chiến

Thời gian: 19h30 thứ 6 hàng tuần báo danh tại NPC Tướng Viễn Chinh Thiết Phù tại Phượng Tường Phủ
- Bang top 1, Bang chủ và thành viên Bang tham gia nhận 1 Huyền tinh 8 + 15 rương mảnh ghép trang bị đồng hành, 10 vạn Bạc khóa, 5 vạn đồng khóa, bang chủ bang Top 1 sẽ nhận được danh hiệu Độc Tôn, Thành viên bang Top 1 sẽ nhận được danh hiệu Độc Nhất


- Bang top 2 & 3 Bang chủ và thành viên Bang tham gia nhận 2 Huyền tinh 7 + 10 rương mảnh ghép trang bị đồng hành, 5 vạn Bạc khóa, 2 vạn đồng khóa

Lâu lan cổ thành Chi tiết xem tại đây

BQT Kính bút


Developed by HuyetKiem COPYRIGHT © 2021 HUYETKIEM.US LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED. Legal Notices Contact Us ® Website HuyetKiem | Admin : admin@huyetkiem.us