Tải Auto PK - Hướng dẫn sử dụngBQT Xin gửi quý bằng hữu link tải Auto

Trên đây là bản miễn phí, quý bằng hữu có thể sử dụng bản thu phí ở trang chủ của auto  tại đây

Sau khi tải về quý bằng hữu click chuột phải vào file auto vừa tải về sau đó chọn dòng Extrac Here để giải nén

Sau đó bật file wjxtdAutoPro  ( chạy với quyền admin ) và bắt đầu sử dụng auto

Bảng phím tắt:

Ctrl + P: Chuyển chế độ PvP/Luyện công
Ctrl + S: Bật/tắt tự đánh
Ctrl + E: Bật/tắt tự theo sau
Ctrl + A: Bật/tắt tự nhặt đồ
Ctrl + N: Bật/tắt đánh quái thường
Ctrl + I: Bật/tắt hiện thông tin đối thủ (người chơi)
Shift + D: Cất vật phẩm
Shift + U: Ghép thủy tinh
PAUSE: Tạm dừng/tiếp tục auto